Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng . Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện , nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập :

1 . Mục đích và phạm vi thu thập:
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ mua hàng trực tuyến tại donghodaikhan.com , Quý khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin như : Họ và tên, Số điện thoại , Địa chỉ Email ,  Địa chỉ …


2 . Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
− Thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Đồng Hồ Đại Khán . Việc thu thập và sử dụng thông tin của Quý khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác .

− Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu , Đồng hồ Đại Khán sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho được biết .
−  Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Quý khách bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toán của Đồng Hồ Đại Khán .
− Không sử dụng hoặc không chuyển giao , cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba tránh gây phiền nhiễu cho khách hàng có thể bị gọi hoặc gửi tin nhắn ” rác ” .